Επισκευή iMac, MacBook Pro, Mac Pro

Καθαρισμός Mac
40€
Εγκατάσταση OSX
50€
Σκληρός Δίσκος
ΑΠΟ 50€
Backup & Restore
ΑΠΟ 40€
Αναβάθμιση Mac
ΑΠΟ 30€
Εγκατάσταση Software
ΑΠΟ 30€
Αλλαγή Πληκτρολογίου
ΑΠΟ 70€
Αλλαγή Οθόνης
ΑΠΟ 150€

Main Menu