Επισκευή Windows Desktop & Laptop

Καθαρισμός
40€
Εγκατάσταση OS
50€
Αλλαγή Σκληρού
ΑΠΟ 50€
Backup & Restore
ΑΠΟ 40€
Αναβάθμιση
40€
Εγκατάσταση Software
50€
Αλλαγή Πληκτρολογίου
ΑΠΟ 50€
Αλλαγή Οθόνης
ΑΠΟ 40€

Main Menu